Zaangażuj się

Szukaj historii lokalnych – ale w zasadzie dlaczego?

Historia zazwyczaj kojarzy się z wielkimi narracjami. Szkolne i medialne rozumienie tej nauki kręci się zazwyczaj wokół słów takich jak „mocarstwo”, „epoka”, „dzieje” czy „proces historyczny”. Te ważne i doniosłe słowa mają oczywiście związek z życiem zwykłego człowieka, ale jednak każdy zazwyczaj woli widzieć je w grubym podręczniku niż w swoim codziennym życiu.

W kontrze do takiego spojrzenia w ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa sobie historia rozumiana inaczej – oddolnie, kameralnie, na ludzką skalę. My nazywamy ją „historią lokalną”, bo zazwyczaj ma ona wyraźne ramy terytorialne i punkt odniesienia dla niej stanowi region, miasto, miejscowość, dzielnica czy osiedle. Ale lokalność to coś więcej niż geograficzne zawężenie. To przede wszystkim przekonanie, że głównymi bohaterami historii powinni być ludzie i ich sprawy. Definicja historii lokalnej jest więc bardzo szeroka. Mieszczą się w niej zarówno epizody, ważne dla społeczności, jak i wszystkie formy zaangażowania jej członków.

Tematem dla historii lokalnej może być więc stowarzyszenie, klub, inicjatywa kulturalna, osiedle, grupa społeczna lub etniczna, folklor i jego twórcy, przedsiębiorczość, rolnictwo, zespół sportowy, pojedynczy ludzie – wszystko, co było ważne dla mieszkańców.